Czym różni się sterownik PLC modułowy od kompaktowego

Biorąc i planując nasz system sterowania powinniśmy ocenić oprócz naszego budżetu aspekty obsługi oraz późniejszych kosztów związanych z serwisem naszej maszyny ze sterownikiem PLC.

Na początku wyjaśnię różnice pomiędzy sterownikiem kompaktowym i modułowym.

Obecnie sterownik plc kompaktowy jest to klocek z góry narzuconą ilością wejść, wyjść binarnych czy analogowych. Producent projektując takie urządzenie dał nam niższą cenę, ale kosztem swobody. Obecnie sterowniki PLC kompaktowe z reguły mają również jeden, maksymalnie 2 interfejsy komunikacyjne. Niekiedy sterowniki kompaktowe można rozszerzać o dodatkowe moduły, ale również są to ściśle określone jednostki. Często również posiadają zainstalowane wewnątrz niewielkie zasilacze.

Natomiast sterowniki PLC o konstrukcji modułowej mają osobno zasilacz, jednostkę główną CPU, kasety i moduły wejść, wyjść. Tutak mamy znacznie większą swobodę w konfiguracji modułów, ich ilości czy przeznaczenia. 


Zalety i wady sterowników plc kompaktowych i modułowych.

Zaletą kompaktowych jest niższa cena początkowa zakupu. Przy niewielkich maszynach zakup szybciej się amortyzuje. Również pod kwestiami zabudowanego zasilacza czy miejsca w szafie również przoduje.

Wadą jest słabsze prędkości przetwarzania danych, brak możliwości rozbudowy lub rozbudowa w mniejszym zakresie. Urządzenia jako całość są również mniej odporne na uszkodzenia co w przypadku pojawienia się w danej gałęzi skutkuje koniecznością wymiany całego sterownika PLC.


Natomiast sterowniki plc modułowe są z reguły szybsze niż kompaktowe. Można je znacznie bardziej rozbudować zarówno pod względem sygnałów, jak i komunikacji. Posiadają również moduły specjalne i wiele dodatkowych funkcji.

Odporniejsze są również na uszkodzenia, gdyż nawet jeśli wystąpi wymieniamy jakiś moduł bez konieczności wymiany całego sterownika plc. To również skutkuje tańszą eksploatacją długoterminową.

Wadami natomiast jest konieczność stosowania dodatkowego zasilacza, zazwyczaj potrzebujemy większej ilości miejsca w szafie. Cena sterowników plc w wersji modułowej jest również wyższa.