Szybkie liczniki w PLC Fatek

Więc po kolei. Szybki licznik w sterownikach Fatek nazywa się HSC0 lub HSC1 itd. Jest ich różna ilość w zależności od wielkości jednostki głównej. Do naszych testów użyłem sterownik Fatek FBs-44MNT2-AC czyli najszybszą jednostkę z wejściami i wyjściami różnicowymi. 

Uruchamiamy WinProladder i wybieramy odpowiedni sterownik PLC Fatek

Gdy już nazwiemy projekt zatwierdzamy i pojawia nam się główne okno projektu


Później musimy skonfigurować szybkie liczniki. Wchodzimy w zakładkę Projekt=>Konfiguracja we/wy


Ustawiamy sobie liczniki sprzętowe, gdzie dostosowujemy je w taki sposób aby współpracowały z naszą maszyną. Jak wspomniałem sterowniki plc fatek mają różną ilość liczników uzależnioną od wielkości i rodzaju sterownika plc.Po wszystkim otwieramy okno projektu i wrzucamy sobie szybki licznik uruchamiany od jakiejś zmiennej. W moim przypadku od wejścia X5. Szybki licznik zapisuje dane w podwójnym słowie więc przy przerzucaniu danych musimy użyć rejestrów 32 bitowych.


Oczywiście to tylko prosty przykład który pokazuje jak odczytać szybki licznik w sterowniku plc Fatek.