Zmiana firmware LOGO! 8 Siemens

Nowa wersja LOGO!8


Pod koniec sierpnia Siemens wprowadził na rynek nową wersję sterowników PLC LOGO!8

Poprzednia wersja (FS04) została zastąpiona przez zaktualizowaną wersję FS05.


Poniższa tabela przedstawia zestawienie wprowadzonych zmian w najnowszej wersji FS05.Zmiany

LOGO! 8 FS:04

LOGO! 8 FS:05

Poprawa wyświetlanych wiadomości tekstowych oraz obsługa za pomocą kursora i klawiszy funkcyjnych dla LOGO! Jednostka centralna, LOGO!8 TDE i serwer internetowy w pracy ciągłej (>50 dni)


zmiana


zmiana


Udoskonalony tryb testu online w trybie diagramu i sieci

zmiana

--

Zmiana parametrów dla opóźnionego włączenia LOGO! TDE

zmiana

--

Wsparcie symulacji WinCC

zmiana

--

Optymalizacja wyświetlania wykresów słupkowych

na serwerze sieci Web

zmiana

--

Automatyczne zapisywanie parametrów zmian w karcie MSD podczas wykonywanej czynności

zmiana

--

Wsparcie skonfigurowanej wartości początkowej dla funkcji zamiany oprogramowania z aktywną retencją.

zmiana

--

Ulepszone zabezpieczenia przed kopiowaniem podczas korzystania z karty MSD

zmiana

--

Czytanie programów strarszego LOGO! 8 (FS:01 do FS:04), z karty MSD

zmiana

--

Ulepszona funkcja klawiszy funkcyjnych w serwerze sieci internetowej w formacie TDE

zmiana

--

Zoptymalizowany licznik godzin pracy w przypadku awarii zasilania

zmiana

--

Jednoczesne wsparcie serwera NTP i klienta do synchronizacji czasu i daty

zmiana

--

Zwiększone bezpieczeństwo dla zintegrowanego serwera internetowego

zmiana

--


Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego (firmware) w LOGO!8 należy zwrócić uwagę na:

 • Aktualizacja oprogramowania układowego może być wykonana tylko za pomocą LOGO! 8 FS: 04 lub FS: 05.

 • Napięcie zasilania dla LOGO! nie może być przerwane przez cały czas trwania aktualizacji i musi znajdować się w dopuszczalnym zakresie dla LOGO!.

 • Oprogramowanie sprzętowe można aktualizować tylko przy użyciu kart SD.

 • Z LOGO! 8 FS: 04, program użytkownika w LOGO! jest usuwany i LOGO! 8 zostaje przywrócone do stanu fabrycznego

 • Dla LOGO! 8 FS: 05, program użytkownika w LOGO! nie jest usuwany.

 • Należy sprawdzić program aktualizacyjny oprogramowania, funkcję oraz ustawienia.


Poniżej zostały przedstawione krótkie instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania FS: 04 oraz FS: 05


Instrukcja dotycząca uaktualniania oprogramowania sprzętowego dla LOGO! 8 FS: 04:

 1. Wykonaj bezpłatną aktualizację z wersji 8.1 do wersji 8.1.1 programu LOGO! Soft Control

 2. Pobierz aktualizację oprogramowania i zapisz ją na komputerze.

 3. Skopiuj i wykonaj kopię zapasową programu na PC w LOGO! z LOGO! Soft Comfort V8.1.1.

 4. Prześlij plik aktualizacyjny oprogramowania z karty MSD do katalogu głównego.

 5. Wyłącz zasilanie LOGO !.

 6. Włóż kartę MSD z aktualizacją oprogramowania układowego w LOGO! i włóż kartę MSD do LOGO !.

 7. Włącz zasilanie dla LOGO ! Upewnij się, że napięcie zasilania modułu LOGO! jest stabilne.

 8. Po zakończeniu procedury sprawdź aktualizację oprogramowania w LOGO! 8

 9. Przenieś poprzednio zapisany program z powrotem do LOGO! 8 i wykonaj wszystkie niezbędne ustawienia.

 10. Sprawdź program, funkcję i ustawienia i dostosuj je, jeśli to konieczne.


Instrukcje dotyczące uaktualniania oprogramowania sprzętowego dla LOGO! 8 FS: 05:

 1. Wykonaj bezpłatną aktualizację z wersji 8.1 do wersji 8.1.1 programu LOGO! Soft Comfort.

 2. Pobierz aktualizację oprogramowania i zapisz ją na komputerze.

 3. Skopiuj i wykonaj kopię zapasową programu na komputerze.

 4. Prześlij plik aktualizacyjny oprogramowania z karty MSD do katalogu głównego.

 5. Wyłącz zasilanie LOGO !

 6. Włóż kartę MSD z aktualizacją firmware do LOGO!

 7. Włącz zasilanie dla LOGO ! Aktualizacja jest uruchamiana automatycznie.

 8. Po zakończeniu procedury sprawdź aktualizację oprogramowania w LOGO! 8 Siemens.

 9. Jeśli to konieczne, prześlij poprzednio zapisany program z powrotem do LOGO !.

 10. Sprawdź program, funkcję i ustawienia i dostosuj je, jeśli to konieczne.


  W przypadku problemów można skontaktować się z którąś z firm oferujących wsparcie techniczne. Pomoc techniczną można znaleźć np. na https://sterowniki-plc.net